REFERENCE

 

Aktualni zaključeni projekti zadnjih 5 mesecev, energetske sanacije objektov:


• Osnovna šola Drska Novo mesto
• Osnovna šola Center Novo mesto
• Osnovna šola Oskar Kovačič Ljubljana
• Osnovna šola Gabrje pri Jančah
• Kulturni center Janeza Trdina Novo mesto
• Vrtec Kolezija, Ljubljana
• Vrtec Kekec, Novo mesto
• Vrtec Ostržek, Novo mesto
• Anton Podbevšek Teater, Novo mesto
• Mestna občina Ljubljana (pisarne MOL Kresija, MOL Poljanska)
• Mestna občina Novo mesto (mestna hiša Rotovž)
• Muzej Novo mesto
• Športni park Rudnik, Ljubljana (Strelišče)
• Knjižnica Bežigrad, Ljubljana


 

V dosedanjem delu smo opravili instalacijska dela za številne uporabnike storitev, naj naštejemo le nekatere:


1. Kolpa, d.d., Metlika, Lipa Kostanjevica (redno vzdrževanje, razvod instalacij komprimiranega zraka, kotlarna na lesne odpadke,…)
2. Hoteli Bernardin – Portorož (montaža najmočnejše plinske kondenzacijske kotlovnice v Sloveniji – kaskadni system Beretta 17 kotlov)
3. Škofija Novo mesto – Kapitelj (izvedba strojnih inštalacij, plinska kotlovnica, izgradnja 9 novih stanovanj, prezračevanje, sanitarije)
4. Kolpa Invest, d.o.o., Novo mesto (izvedba vodovodne instalacije in kanalizacije v ZD Novo mesto, montaža stropnih toplotnih seval Hrast Šentlovrenc, montaža kopalnic v hotelu v Strunjanu, izvedba strojnih instalacij v Hotelu Toplice, Čatež in v  Mozirju, izvedba strojnih instalacij na objektih Rudnik Kanižarica, Hotel Metlika, Onkološki inštitut,…)
5. BTC, d.d., Ljubljana, PE Novo mesto (redno vzdrževanje, razvodi instalacij,…)
6. Partner IN, d.o.o. (izvedba strojnih instalacij na objektih TPV Novo mesto, TPV Ptuj, TPV Suhor, TPV Velika Loka, TPV Brežice,…)
7. Paragi, d.o.o., Šmarje - Sap (izvedba strojnih instalacij na objektih Lek Ljubljana, Lek Mengeš, Lek Prevalje,…)
8. CGP d.d. Novo mesto (izvedba strojnih instalacij, preureditev kotlovnice v upravni stavbi v Novem mestu, montaža plinomerov na objektu Asfaltna baza Drnovo,…)
9. Roletarstvo Medle d.o.o. Novo mesto (izvedba hidrantnega omrežja, razvod instalacije zraka in tehnološke vode ter ostala strojno instalacijska dela, talno ogrevanje…)
10. Actron, d.o.o., Domžale (izvedba strojno instalacijskih del na objektu Konjeniški center Brdo pri Ihanu, vodovodn inštalacije, talno ogrevanje, toplotna črpalka)
11. Klimatizacija Šmelcer, d.o.o., Medvode (izvedba strojnih instalacij na objektu Mercator, d.d., Ljubljana, upravna stavba)
12. Grading Kurent, d.o.o., Trebnje (izvedba strojnih instalacij, montaža kotlarne na lesne sekance, izvedba strojnih instalacij v hotelu Mexiko, Ljubljana,…)
13. Koš, d.o.o., Trebnje (montaža kotlarne na lesno biomaso)
14. Loging d.o.o. Novo mesto (izvedba strojnih instalacij Arena Rent Beograd, Loging Šentjernej, Športna dvorana Šenčur,…)
15. Občina Straža (izvedba strojnih instalacij in izvedba kotlarne na lesne sekance v Osnovni šoli Vavta vas,…)
16.  Občina Horjul (izvedba strojnih instalacij in obnova sanitarij v Osnovni šoli Horjul)
17. Občina Žužemberk (izvedba sanacije talnega gretja telovadnice Osnovne šole Prevole, menjava ventilov, izvedba strojnih instalacij,…)
18. Osnovna šola Loka Črnomelj (izvedba plinske instalacije)
19. Beneficij, d.o.o., Novo mesto (izvedba ogrevanja v I. nadstropju Konzervatorija za glasbo, izvedba strojnih instalacij v Samostanu Šmihel)
20. Župnija Novo mesto – Šmihel (izvedba strojnih instalacij v župnišču in centralnega ogrevanja v cerkvi)
21. Župnija Dolenjske Toplice (izvedba strojnih instalacij, montaža kotla na biomaso)
22. Župnijski urad Stopiče (izvedba ogrevanja, montaža kotla na polena)
23. Župnijski urad Vavta vas (izvedba talnega ogrevanja v cerkvi)
24. Župnija Čatež – Zaplaz (izvedba strojnih instalacij v župnišču)
25. Rimskokatoliško župnišče Lesce (izvedba centralnega ogrevanja na lesno biomaso)
26. Pagras, d.o.o., Novo mesto (izvedba strojnih instalacij v samostanu Šmihel, cerkvi, kaplaniji, župnišču, na Kapitlju, izvedba vodovodne instalacije in kanalizacije, razvod centralnega ogrevanja ter plinske instalacije v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice,…)
27. Keragrad, d.o.o., Novo mesto (instalacijska dela v hotelu Laško, na objektu OGV-BI, Vrhnika,… )
28. Grad-top, d.o.o., Dolenjske Toplice (izvedba hidrantne zanke na objektu Letališče Jožeta Pučnika, Brnik, izvedba strojnih instalacij na objektu Elektro, Novo mesto)
29. Energen, d.o.o., Ljubljana (priklop kogeneracije na objektu Tuš Novo mesto, izveba strojnih instalacij  in kogeneracija 350kW na objektu Hedera, Novo mesto, izvedba strojnih instalacij na objektih TPV Prikolice Brežice, Dijaški dom Novo mesto, skupna plinska kotlarna s kogeneracijo v stanovanjskih blokih Mestne njive,…)
30. Okrožno sodišče v Novem mestu (izvedba strojnih instalacij, menjava ventilov,…)
31. Turistična kmetija Šeruga Ratež (montaža kotlarne na lesne sekance)
32. Avto storitve, Zupan Miran s.p., Krmelj (izvedba talnega ogrevanja in montaža ogrevalnega sistema na lesno biomaso)
33. Vidic Center Novo mesto (izvedba strojnih instalacij in montaža kotlarne na lesne sekance)
34. AC Glavan, d.o.o., Celje (izvedba vodovodne instalacije in ogrevanja)
35. SK, d.o.o., Hinje (izvedba ogrevanja, stisnjenega zraka in vodovodne instalacije)
36. Adria Plus, d.o.o., Novo mesto (izvedba strojnih instalacij)
37. Dolenjske lekarne (izvedba plinske instalacije)
38. Osnovna šola Vavta vas (adaptacije sanitarij v šoli in telovadnici)
39. Vrtec Vavta vas (adaptacije sanitarij)

40. Avtotransporti Zupančič d.o.o. (izvedba talnega ogrevanja kamionske pralnice, plinska kondenzacijska kotlovnica, celotna izvedba radiatorskega ogrevanja mehanične delavnice, skladiščnih in poslovnih prostorov)

41. Večje število stanovanjskih blokov v Novem mestu na Jerebovi ulici, Mestnih njivah, Ljubljanski, Kandijski in Seidlovi cesti, Vavpotičevi, Klemenčičevi, Smrečnikovi, Jakčevi in Trdinovi ulici (izvedba vertikalne plinske instalacije in notranji razvod plinske, centralne in vodovodne instalacije po stanovanjih)

42. Veliko število stanovanj in stanovanjskih hiš predvsem na področju Dolenjske, Zasavja, Bele Krajine, pa tudi v drugih predelih Slovenije

 


Trenutni projekti:


43. Stanovanjska hiša SM, Ljubljana (celotne strojne inštalacije, talno ogrevanje, klimatske naprave, toplotna črpalka)
44. Stanovanjska hiša SS, Log pri Brezovici (celotne strojne inštalacije, talno ogrevanje, prezračevanje, toplotna črpalka)
45. Stanovanjska hiša DM Krško (celotne strojne inštalacije, talno ogrevanje, klimatske naprave, toplotna črpalka)
46. Stanovanjska hiša SP, Straža (talno ogrevanje, toplotna črpalka)
47. Stanovanjska hiša RT, Mirna Peč (vodovod, kanalizacija, klimatske naprave, talno ogrevanje, toplotna črpalka)
48. VR Elektronika d.o.o., izvedba strojnih inštalacij v novi delavnici v Logatcu, vodovodna dela, prezračevanje, talno ogrevanje, toplotne črpalke.

 

 

 

 

© 2019 Muhič | Pogoji Uporabe